Znajdziesz nas również:
Świetna lokalizacja
rozpoznawalne miejsca
łatwy dojazd dla wszystkich
dla zmotoryzowanych - dostępny duży parking
                       
                      Od 18.05.zapraszamy do klubu!!!
    
                                     
    
Lenia edycja rozgrywek- ramowy regulamin
2012-07-05
Pierwsze rozgrywki będą poprowadzone przez "moderatora" w postaci Marty albo Marcina :) Wytłumaczą zasady i przypilnują, żeby wszystko przebiegało prawidłowo.

Ramowy regulamin:

1. Podział na grupy w zależności od ilości grających mogą to być, np. dwie grupy po 6 osób (Grupa A i Grupa B) Losowanie zawodników do grup oraz nadanie im numerów w kolejce do grania.

2. Wyznaczenie celu głównego-najwyższej ilości punktów do zdobycia by wygrać np.40.

3. Wyznaczenie poszczególnych celów do zdobywania w meczach np. 5pkt., 10pkt., 15pkt., itp.

4. Wszyscy zawodnicy na starcie mają 0 pkt.

5. Zawodnicy z numerem 1 i 2 z grupy A wchodzą na kort np.1, a zawodnicy z numerem 1 i 2 z Grupy B wchodzą na kort nr.2 i walczą o punkty - 2 zawodników na jednym korcie. Pozostali z grup czekają przy korcie przydzielonym dla ich grupy.

6. Ich pierwszym celem jest zdobycie 5 pkt. Zawodnik, który szybciej uzyska 5 pkt., zostaje na korcie, a przegrany schodzi i staje na koniec kolejki w swojej grupie z ilością punktów które zdobył (np. 3 pkt., gdy było 5:3). Wygrany, który został na korcie walczy o kolejny cel - 10pkt, z zawodnikiem, który dochodzi do niego z kolejki (ma on 0 pkt.)

7. Gdy na korcie będzie zawodnik, który ma więcej pkt. (np.20) i wejdzie do niego zawodnik, który ma mniej( np.16) wystarczy, że ten co ma 16 zdobędzie 1 pkt. i pokonuje już tego, który ma 20 pkt. On schodzi z kortu i staje w kolejce.

8. Kto uzyska jak najszybciej 40 pkt. Ten wygrywa fazę grupową. Później można zrobić dla dwóch pierwszych zawodników z każdej grupy (razem 4 zawodników) rundę finałową np. do 2 wygranych setów.

9. Gdy ktoś uzyska 40 pkt. przerywamy rozgrywki i zawodnicy zostają z takim stanem punktów jaki osiągnęli do momentu uzyskania 40 pkt.


Przykład:

Zawodnicy muszą zdobywać wyznaczone cele.Przyszło na rozgrywki 12 zawodników. Losujemy podział na grupy A i B (po 6 zawodników na każdą grupę). Grupa A będzie grała na korcie nr 1, a grupa B na korcie nr 2.
Zawodnicy w grupach dostają numery od 1 do 6 i ustawiają się w kolejce zgodnie z numerami. Zawodnik numer 1 i numer 2 z grupy A wchodzą na kort numer 1. Ich pierwszym celem jest zdobycie 5 pkt. Zawodnik numer 1 wygrywa 5:3. Zawodnik numer 1 ma 5 pkt, zawodnik numer 2 ma 3 pkt. Zawodnik numer 2 schodzi z kortu(bo przegrał) i staje na koniec kolejki. Do zawodnika numer 1 wchodzi zawodnik numer 3, z 0 pkt. Zawodnik numer 1 dąży do uzyskania swojego kolejnego celu, czyli do 10 pkt., a zawodnik numer 3 do pierwszego celu czyli 5 pkt. Zawodnik numer 3 pierwszy zdobył swój cel (5pkt.), więc zawodnik numer 1 schodzi z kortu i staje na koniec kolejki. I tak ciągle do uzyskania przez pierwszą osobę 40 pkt.
To samo dzieje się na korcie numer 2 u grupy B.

Zapraszamy do udziału :)


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013