Znajdziesz nas również:
Świetna lokalizacja
rozpoznawalne miejsca
łatwy dojazd dla wszystkich
dla zmotoryzowanych - dostępny duży parking
                       
                      Od 18.05.zapraszamy do klubu!!!
    
                                     
    
NOWY SEZON- Środa na MAXA- III edycja
2012-10-15
Zaczynamy nowe rozgrywki klubowe, które będą odbywały się w środy.
Obejmują 10 spotkań.

Zasady rozgrywek prezentujemy na przykładzie:
W rozgrywkach bierze udział 16 zawodników. 
Etap I: Zawodnicy podzieleni są na 4 grupy (A,B,C,D).  Czterech najwyżej sklasyfikowanych zawodników (według rankingu PFS) będzie rozstawionych w 4 osobnych grupach. Pierwszy w gr. A, drugi w gr.B itd. Pozostali gracze będą losowani do grup.
Gra toczy się na zasadach „każdy z każdym” w grupie, do 3 wygranych setów.
Etap II: Zawodnicy zajmujący w swoich grupach (A,B,C,D) pierwsze miejsce przechodzą do GRUPY 1 i w niej walczą o miejsca 1-4, zawodnicy zajmujący w swoich grupach (A,B,C,D) drugie miejsce przechodzą do GRUPY 2 i w niej walczą o miejsca 5-8, zawodnicy zajmujący w swoich grupach (A,B,C,D) trzecie miejsce przechodzą do GRUPY 3 i w niej walczą o miejsca 9-12, zawodnicy zajmujący w swoich grupach (A,B,C,D) czwarte miejsce przechodzą do GRUPY 4 i w niej walczą o miejsca 13-16.
 
Każde zdobyte w pojedynczej środzie punkty liczą się do klasyfikacji generalnej. 
Punktacja: 
1.2500
2.2200
3.1900
4.1700
5.1500
6.1300
7.1100
8.950
9.800
10.650
11.550
12.450
13.350
14.250
15.150
16.100
17.50
18.50

Rozgrywki środowe będą rozpoczynały się treningiem dla chcących podnieść swoje umiejętności. Trening rozpocznie się o godz. 20:00 i będzie trwał 1h zegarową.
Rozgrywki rozpoczną się o godz. 21:00.

Zapisy,osobiście lub telefonicznie, w recepcji klubu do każdego wtorku poprzedzającego rozgrywki,do godz. 21:00.
Opłaty:
Tylko trening: 30 zł
Tylko rozgrywki: 40 zł
Trening + rozgrywki: 60 zł

Zapraszamy do udziału :)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013