Znajdziesz nas również:
Świetna lokalizacja
rozpoznawalne miejsca
łatwy dojazd dla wszystkich
dla zmotoryzowanych - dostępny duży parking

NOWE CENY !!! 

         Godziny
poniedziałek piątek

Cena za 1 h gry,
w karnecie 10h

8:00 - 16:00
22:00 - 23:00

49,5 zł NOWA CENA 47,90 zł

16:00 - 22:00

63 zł    NOWA CENA 59,90 zł

weekend + święta


09:00 - 20:00

54 zł   NOWA CENA  49,90 zł
                        
                                   


    
Wynajem kortów

Wynajem kortów Squash Zone Club - obowiązuje od 1.02.2020:

Godziny
poniedziałek - piątek

Cena normalna - 1h
Płatność:
online / klub


Cena ulgowa* - 1h
Płatność:
online / klub


Cena
w karnecie 10h*
(płatność tylko w klubie)
8:00 - 16:00
22:00 - 23:00
50 zł / 55 zł
45 zł / 50 zł
( 8:00-15:00 )
495 zł Nowa cena 479 zł
16:00 - 22:00
65 zł / 70 zł
-
630 zł Nowa cena  599 zł
weekend + święta09:00 - 20:00
55 zł / 60 zł
45 zł / 50 zł
540 zł Nowa cena  499 zł

Uwaga: Istnieje możliwość wynajęcia kortu poza godzinami otwarcia klubu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów: 600 958 622, (91) 434 77 23.

* cena ulgowa - dotyczy młodzieży szkolnej posiadającej aktualne legitymacje szkolne oraz studentów do 26 roku życia posiadających aktualne legitymacje studenckie.Cena ulgowa dotyczy wynajęcia kortu najpóźniej o godz.15.00 (od pon.do piątku) oraz w weekendy i święta.
** karnet 10h - to10 godzin wynajęcia kortów ważnych w danym przedziale czasowym, które można wykorzystać do 90 dni od daty pierwszego wejścia na kort.


Wynajem sprzętu
Sprzęt do gry Cena
Wypożyczenie rakiety 1h
podstawowa - grafitowa lub dla najmłodszych5 zł
testowa*10 zł
Wypożyczenie piłki 1h3 zł
Wypożyczenie okularów ochronnych 1h5 zł
* Regulamin wypożyczania rakiet testowych jest dostępny w recepcji klubu.
Inne
Inne Cena
Instruktor-szkolenia dla dzieci
informacja w recepcji
Instruktor-lekcja indywidualna/lekcja grupowa (do 3 os.)
informacja w recepcji
Wymiana naciągu40 zł + opłata za wybrany naciąg
Korzystanie z sauny dla osób wynajmujących kortbezpłatne
Korzystanie z sauny dla osób nie wynajmujących kortu30 zł - jednorazowe wejście
Wypożyczenie ręcznika
5 zł
Inne usługi (eventy, urodziny, etc.)informacja w recepcji

Opłaty za wynajęcie kortów można dokonać bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową oraz eprzelewem.Rozliczenia transakcji eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
                                                                    
Zapoznaj się z aktualnymi promocjami: http://squashzoneclub.pl/index.php?mod=promocjami
W przypadku nieobecności wynajmującego i niepowiadomienia recepcji na 15 min. przed rozpoczęciem gry - recepcja ma prawo do wynajęcia kortu innej osobie.

Tryb postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących Usług :

1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług .

2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:

a) pisemnej składając osobiście, w siedzibie Klubu,

b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Klubu,

c) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: recepcja@squashzoneclub.pl

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) żądanie Klienta / Usługobiorcy w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;

d) określenie sposobu, w jaki Klient/ Usługobiorca chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;

4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta/ Usługobiorcy nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta/Usługobiorcy, to Usługodawcy przysługuje prawo skontaktowania się z  Klientem/Usługobiorcą w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.

6. Klub dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.

7. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klub udziela Usługobiorcy odpowiedzi w formie:

a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);

b) elektronicznej – e-mailem na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Klienta).

8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Usługodawcy.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013