Znajdziesz nas również:
Świetna lokalizacja
rozpoznawalne miejsca
łatwy dojazd dla wszystkich
dla zmotoryzowanych - dostępny duży parking
                       
            
     
                                     
    
Oficjalny powrót do gry!
18.05.2020
W poniedziałek (18.05) wróciliśmy do gry!
O nowych, nieco ograniczonych ograniczonych zasadach korzystania z klubu dowiecie się szczegółowo na miejscu.
Zastosujemy wszystkie wytyczne rozporządzenia oraz wytyczne Polskiego Związku Squasha.
Najistotniejsze wytyczne to:
-najlepiej grajmy swoim sprzętem lub sprzętem z wypożyczali, który będzie starannie dezynfekowany,
-z węzła sanitarnego dostępny będzie tylko WC,
-rezerwacji i płatności dokonujemy online lub kartą w klubie,
-nasza obsługa będzie wyposażona w odpowiednie środki ochrony osobistej i cudowny uśmiech,
-podczas gry nie wycieramy dłoni o ściany, a w szczególności szklaną ścianę.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013