fbpx
Image Alt

Cennik

Godziny
poniedziałek – piątek
Cena normalna – 1h
Płatność:
online lub klub
Cena ulgowa* – 1h
Płatność:
online lub klub
Cena
w karnecie 10h*
(płatność tylko w klubie)

8:00 – 16:00
60 zł 55 zł 550 zł
Dla uczniów i studentów – 450 zł
16:00 – 23:00
80 zł
700 zł
weekend + święta
09:00 – 20:00 70 zł 55 zł 600 zł
Dla uczniów i studentów – 450 zł

Uwaga: Istnieje możliwość wynajęcia kortu poza godzinami otwarcia klubu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów: 600 958 622, (91) 434 77 23.

* cena ulgowa – dotyczy młodzieży szkolnej posiadającej aktualne legitymacje szkolne oraz studentów do 26 roku życia posiadających aktualne legitymacje studenckie.Cena ulgowa dotyczy wynajęcia kortu najpóźniej o godz.15.00 (od pon.do piątku) oraz w weekendy i święta.

** karnet 10h – to10 godzin wynajęcia kortów ważnych w danym przedziale czasowym, które można wykorzystać do 90 dni od daty pierwszego wejścia na kort.
Sprzęt do gry Cena
Wypożyczenie rakiety 1h
podstawowa – grafitowa lub dla najmłodszych 5 zł
testowa* 10 zł
Wypożyczenie piłki 1h 3 zł
Wypożyczenie okularów ochronnych 1h 5 zł

* Regulamin wypożyczania rakiet testowych jest dostępny w recepcji klubu.

Inne usługi Cena
Instruktor-szkolenia dla dzieci informacja w recepcji
Instruktor-lekcja indywidualna/lekcja grupowa (do 3 os.) informacja w recepcji
Wymiana naciągu 40 zł + opłata za wybrany naciąg
Korzystanie z sauny dla osób wynajmujących kort bezpłatne
Korzystanie z sauny dla osób nie wynajmujących kortu 30 zł – jednorazowe wejście
Wypożyczenie ręcznika 5 zł
Inne usługi (eventy, urodziny, etc.) informacja w recepcji

Opłaty za wynajęcie kortów można dokonać bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą kredytową oraz eprzelewem. Rozliczenia transakcji eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Regulamin płatności i zasad rezerwacji

Tryb postępowania reklamacyjnego w sprawach dotyczących Usług:

1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług .

2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:

a) pisemnej składając osobiście, w siedzibie Klubu,
b) pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Klubu,
c) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres:recepcja@squashzoneclub.pl

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
c) żądanie Klienta / Usługobiorcy w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
d) określenie sposobu, w jaki Klient/ Usługobiorca chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;

4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Klienta/ Usługobiorcy nie podlegają rozpatrzeniu.

5. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Klienta/Usługobiorcy, to Usługodawcy przysługuje prawo skontaktowania się z Klientem/Usługobiorcą w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.

6. Klub dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.

7. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klub udziela Usługobiorcy odpowiedzi w formie:

a) pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);
b) elektronicznej – e-mailem na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Klienta).

8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań wobec Usługodawcy.

 

W przypadku nieobecności wynajmującego i niepowiadomienia recepcji na 15 min. przed rozpoczęciem gry – recepcja ma prawo do wynajęcia kortu innej osobie.